Untitled Document
Historia kościoła
i Parafii pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w TrzebiatowieNazwę Trzebiatowa próbowano wywodzić od trzebienia lasów, obfitych na Pomorzu w okresie wczesnośredniowiecznym. Jednak A. Brückner dopatruje się pochodzenia nazwy związanego z kultem. "Trzeb", "trzebić" oznacza ofiarę pogańską i występuje w kapitalarzu paderbońskim z 785 r.. Jak twierdzi L. Niderle, Słowianie dla ofiar składanych mieli własne nazwy, np. "treba" - wywieść ją można od słowa "trebiti" - co znaczy ofiarowywać, zaś "trebiste" - oznaczało ołtarz. Trzebiatów w pierwszych dwóch zapisach występuje jako "Trebiatow" i "Trebiatowe", co mogłoby przemawiać także za jego przynależnością do tej kategorii nazw, sugerując związek z odkrytymi rowami, będącymi jednym ze starszych, słowiańskich miejsc kultu pogańskiego na Pomorzu.

powiększ >>> W 1931 r. archeologowie niemieccy, około 100 m na północ od wału przebiegającego w kierunku wschód - zachód od rzeki Regi, odkryli owalną budowlę o rozmiarach 10x13 m, zorientowaną w kierunku północnym. Budowla ta składała się z rowu o szerokości ok. 1,5 m i głębokości 0,5 m, z resztkami przepalonej gliny, węgla drzewnego i dużej ilości dobrze wypracowanej ceramiki słowiańskiej. Wewnątrz znajdowały się dwa paleniska. W 1932 r. znaleziono drugi podobny zespół. W miejscu tym odkryto monetę rzymską Antonina Piusa, którą prawdopodobnie złożono w ofierze. Badania archeologiczne przeprowadzone na początku XX w. na przedmieściach Trzebiatowa potwierdzają kult słowiańskiego bóstwa "Białego Boga" (boga słońca), pochodzącego z ok. X w. Kazimierz (syn pierwszego notowanego księcia pomorskiego, Warcisława I) sprowadza na ziemie trzebiatowskie zakonników z klasztoru Świętej Trójcy w Lund, którzy otrzymują 11 wiosek między Regą a Dębosznicą, połowę jeziora Niflose (prawdopodobnie Liwia Łuża) oraz kościół w Trzebiatowie.

powiększ >>> O kościele maryjnym mówi się w dokumentach z 1228 r., gdzie biskup Arnold z klasztoru w Białobokach oraz cały konwent przeznaczył na budowę kościoła wszystkie jałmużny, jakie docierały do zakonników oraz wszystkie datki i ofiary, które składano w kaplicy. Za to przyszli gospodarze kościoła musieli przyjąć zobowiązanie budowy i utrzymania szkoły w Trzebiatowie. H. Lemcke przyjmuje, że zasadnicza część kościoła została zakończona w XIV w., a tylko niektóre jej fragmenty powstały w XV w. Całkowita długość kościoła wynosi 72 m, szerokość ok. 28 m. W latach 1865 - 67 dokonano przebudowy kościoła w stylu neogotyckim, niszcząc wystrój gotycki. W 1986 r. odnowiono świątynię.


Na szczególną uwagę zasługuje obraz ołtarzowy, którego twórcą jest Ernest Deger - powiększ >>> najznakomitszy przedstawiciel katolickiego malarstwa kościelnego, malowidło przedstawia Matkę Bożą z wieńcem gwiazd nad głową, długimi włosami, księżycem pod stopami, trzymającą w lewej ręce Dzieciątko Jezus. Podobny obraz znajduje się w Muzeum Diecezjalnym w Kolonii oraz w Düsseldorfie. Wierni w Trzebiatowie czczą obraz wezwaniem Matki Bożej Łaskawej.

We wschodniej części kościoła usytuowane są witraże. Ufundowane w 1867 r. przez króla Wilhelma I. Wykonał je L. Müller z Berlina, wg projektu ówczesnego konserwatora zabytków von Quasta. Stalle pochodzą z okresu renesansu. Mieszczą się w prezbiterium po stronie północnej i południowej. Do dziś służą jako siedzenie dla asysty i ministrantów. Łuk triumfalny przedstawia postaci starotestamentalne (króla Dawida i dziewięciu proroków) trzymających wstęgi inskrypcyjne, w otoczeniu wici roślinnej. W 1986 r. łuk triumfalny został uzupełniony powiększ >>> następującymi malowidłami: bł. Urszuli Ledóchowskiej, bł. Rafała Kalinowskiego, św. Ottona, św. Maksymiliana Kolbe, bł. brata Alberta, św. Stanisława Kostki, herbem Trzebiatowa, herbem ks. bp. Kazimierza Majdańskiego.

W nawie północnej znajduje się ołtarz boczny, drewniany w stylu neogotyckim, poświęcony św. Antoniemu z Padwy. W nawie południowej - także ołtarz drewniany przedstawiający Jezusa powiększ >>> Zmartwychwstałego. W kościele trzebiatowskim znajdują się stare organy, na których 29 maja 1842 r. wykonano "Stworzenie świata" Haydna, pod przewodnictwem sławnego kompozytora szczecińskiego kościoła św. Jakuba - Carla Löwe'go. Dzisiaj organy potrzebują szybkiej i generalnej konserwacji.

Warto wspomnieć także o kościelnej wieży - założonej na planie prostokąta o wymiarach 28x14 m, zbudowana z cegły w stylu gotyckim. Cokół wieży i jej narożniki wykonano z kostek granitowych i regularnie ociosanych bloków piaskowca. Jednolity masyw wieżowy przyległy do całej szerokości naw kościoła doprowadza do wysokości zwieńczenia naw. Wyżej, w centralnej części dolnego masywu, wyprowadzono pojedynczą wieżę, założoną na planie kwadratu . W średniowieczu wieża była przykryta wysmukłym dachem, z którego wyrastała czworoboczna latarnia ze spiczastym hełmem. Obecne zwieńczenie powstało w II połowie XIX wieku na miejscu starego. Ściany wieży, podobnie jak ściana szczytowa - od wschodu - ożywione są blendami. Szczyt wieży wieńczy powiększ >>> ręcznie pozłacany krzyż. Podczas remontu w latach 1865 - 67 wzbogacono wieżę tzw. fialami (małymi spiczastymi wieżyczkami) w modnym wówczas stylu neogotyckim. Jedną z funkcji, którą pełniła wieża jako latarnia morska, była pomoc marynarzom i rybakom w określeniu odległości od Mrzeżyna, Trzebiatowa i Kołobrzegu.

Trzebiatowski kościół ma jeden z najstarszych dzwonów w Polsce. Napis na dzwonie wskazuje tylko rok, wyryty gotycką czcionką o harmonijnym kształcie liter: "Anno Domini millesino trieentesimo nonagesimo nono". Inny dzwon - "Maria" pochodzi z 1515 r., a powieszono go za kadencji ostatniego księdza katolickiego, Ottona Schlutow'a. Wyróżnia się wspaniałym dźwiękiem, a także ciężarem - 3,75 tony. Odlany przez mistrza Rose Lutke'go z Bielefeldu. Jego ozdobę (poza napisami) stanowi kilka kręgów delikatnych gotyckich ornamentów (głowy aniołów otoczone powiększ >>>girlandami pędów roślin i liści akastów), a także wizerunki Chrystusa - Zbawcy świata i ukoronowania Najświętszej Maryi Panny.

Od 1941 r. kolejno proboszczami byli: ks. Jan Gresskowski, ks. Kazimierz Rudawski TCh, ks. Tadeusz Długopolski TCh, ks. Henryk Domalewski, ks. Józef Anczarski, ks. Wacław Kiersnowski, ks. Henryk Cudak (od 25 czerwca 1980 r. - od 1993 r. Kapelan Wojska Polskiego). Od sierpnia 2004 proboszczem jest ks. Andrzej Dowal, ks. Cudak jest emerytem mieszkającym w parafii.

Na Pomorzu Zachodnim znajduje się wiele miejsc mających ciekawą historię, liczącą wiele wieków. Trzebiatów jest miastem o pasjonującej historii związanej z dziejami Pomorza zachodniego i Polski. Warto więc odwiedzić to miejsce.
projektowanie stron internetowych szczecin

tworzenie stron www strony internetowe szczecin
Strona główna Filie Wspólnoty Historia Wiadomości Kancelaria Galeria NabożeństwaProjekt i wykonanie: KOMPANIA TWÓRCZA
  Statystyka strony: