Strona główna / WspólnotyBOŻY PRZYSTANEK


BOŻY PRZYSTANEK Od kilku lat działa w parafii schola dziecięca "Boży Przystanek". W tej zakładce będziemy publikować teksty piosenek wykonywanych przez scholę. Dzięki temu możemy nauczyć się tekstów i wraz z nimi śpiewem uwielbiać Pana na Mszach Świętych. Boży Przystanek ma swoją stronę internetową, na którą serdecznie zapraszamy. www.bozyprzystanek.yoyo.pl


 CARITAS


CARITAS Caritas to miłość, określony rodzaj miłości - miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca. Do takiej miłości-pomocy względem wszystkich potrzebujących, ubogich i słabych - bez oglądania się na rasę, wyznanie, narodowość czy stopień winy - wzywa i uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus.


 EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH


EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH Eucharystyczny Ruch Młodych jest ruchem eklezjalnym, gromadzącym dzieci i młodych, którzy razem przeżywają Ewangelię i z Jezusem chcą budować nowy świat. Ruch ten powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie przystosowania Krucjaty i jej zasad do dzisiejszych czasów. Można powiedzieć, że ERM jest w jakimś sensie wynikiem soborowego "aggiornamento" w dziedzinie wychowania eucharystycznego.


 GRUPA LEKTORSKA


GRUPA LEKTORSKA Młodzież pod okiem Pani Małgorzaty Labuhn, parafialnej katechetki, czynnie uczestniczy w liturgii Mszy Świętej i akcjach duszpasterskich.


 GRUPA MŁODZIEŻOWA "TĘCZA NOEGO"


GRUPA MŁODZIEŻOWA Spotkania młodzieży, należącej do grupy „Tęcza Noego” odbywają się w piątki od godz. 16.30 do godz. 17.15 w kościele lub w sali parafialnej przy Sanktuarium. Cele, które sobie stawiamy to: aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła, pogłębienie formacji chrześcijańskiej, pomoc potrzebującym. Chcemy radośnie przeżywać nasze życie, dzielić się uśmiechem każdego dnia i wspólnie robić coś dobrego, nawiązując do słów bł. Jana Pawła II: "W Was jest nadzieja, ponieważ Wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do Was należy".


 
 MINISTRANCI


MINISTRANCI Ministrant - usługujący kapłanowi w czasie sprawowania świętej liturgii.


 PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ


PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ Nazwy "Akcja Katolicka" użył po raz pierwszy Pius X w 1903 r. określając w ten sposób każdą apostolską działalność. W dwa lata później w encyklice Il fermo proposito zawarł teologiczne i organizacyjne podstawy Akcji Katolickiej. Ideą Ojca Św. Piusa X było hasło „Odnowić wszystko w Chrystusie”.


 STRAŻ HONOROWA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA


STRAŻ HONOROWA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa powstałą w klasztorze Sióstr Wizytek w Bourg k. Lyonu w roku 1863. Do Polski została przeniesiona jako Bractwo w roku 1869 i działała również przy klasztorze Sióstr Wizytek. W roku 1919 wspólnota została podniesiona do rangi Arcybractwa i objęła zasięgiem cały kraj, rozwijając aktywną działalność w latach międzywojennych w 800 parafiach. Obecnie Arcybractwo działa w ok. 300 parafiach w całej Polsce.


 ZGROMADZENIE SIÓSTR OPATRZNOŚCI BOŻEJ


(Congregatio Sororum a Divina Providentia – SDP)
Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej powstało w 1857 r. we Lwowie, założone przez Matę Antoninę Mirską z inicjatywy arcybiskupa lwowskiego Łukasza Baranieckiego.


 ŻYWY RÓŻANIEC


ŻYWY RÓŻANIEC "Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca".
(Jan Paweł II)


 
projektowanie stron internetowych szczecin

tworzenie stron www strony internetowe szczecin
Strona główna Filie Wspólnoty Historia Wiadomości Kancelaria Galeria NabożeństwaProjekt i wykonanie: KOMPANIA TWÓRCZA
  Statystyka strony: